Virhe
 • Table '.\hanke_meok\mim_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT count( * ) AS records, MAX( id ) AS max FROM mim_vvisitcounter

Tavoitteet

Hankkeen yleistavoitteita ovat:

 • tukea täydennyskoulutuksella ja uudella erityisosaamisella musiikkialalla, seurakunnissa ja kouluissa työskentelevien musiikki- ja opetusalan ammattilaisten osaamista, työuran kehittymistä, työllistymistä sekä elinikäistä oppimista
 • kehittää taiteen perusopetuksessa, koulu- ja seurakuntatyössä sekä musiikkialalla työskentelevien osaamista vastaamaan lasten, nuorten ja aikuisten muuttuneita tarpeita
 • mahdollistaa erityispedagogisen osaamisen ja yrittäjyysosaamisen saatavuus musiikkialan ammatillisessa koulutuksessa, jotta koulutus vastaisi muuttuvan työelämän haasteisiin
 • edistää erilaisten oppijoiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta musiikki- ja musiikkioppilaitoskulttuurissa sekä musiikin ammattilaisten opetus-/asiakastyön kohderyhmässä
 • lisätä oppimateriaalien, sisältöjen ja palvelujen helppoa saatavuutta
 • vahvistaa uusin keinovaroin ja taidoin hankkeessa toimivien oppilaitosten ja muiden laitosten ja tahojen osaamista ja valtakunnallista kilpailukykyä sekä turvata näin alueen työpaikkoja
 • edistää alan toimijoiden verkostoitumista työelämätahojen kanssa

spesifit tavoitteet ovat

 • musiikin erityispedagogiikkaan painottuvien opetussisältöjen, innovatiivisten menetelmien ja välineiden, ohjeistuksen (mm. erilaisen oppijan ohjaus, opetustapahtuman ja -sisällön suunnittelu) ja oppimateriaalin kehittäminen ja tuottaminen musiikin parissa toimivien ammattilaisten ja heidän asiakasryhmiensä tarpeisiin
 • pedagogisten toimintamallien uudistaminen ja testaus
 • tukea lyhytkestoisin koulutuksin hoito- ja kasvatusalan ammattilaisten työtapojen kehittämistä
 • uusien työskentelymenetelmien ja hyvien käytäntöjen levittäminen ja käytön tukeminen musiikkioppilaitoksissa ja muilla tahoilla
 • erilaisten oppijoiden oppimisen mahdollistaminen sekä yksilöopetuksen että ryhmäopetuksen ympäristöissä