Virhe
  • Table '.\hanke_meok\mim_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT count( * ) AS records, MAX( id ) AS max FROM mim_vvisitcounter

Toimintamuodot

Musiikin erityispedagogiikan täydennyskoulutus (40 op)

Täydennyskoulutuksen tavoitteena oli lisätä tiedon ja aihepiiriin liittyvän materiaalin määrää ja laatua sekä lisätä sen saatavuutta: Koulutuksessa syntyi uusia innovatiivisia työskentelymenetelmiä ja -välineitä sekä oppimateriaaleja ja ohjelmistoa, joita julkaistaan syksyyn 2013 mennessä alan toimijoiden hyödynnettäviksi.

Lue lisää...

Lyhytkurssitoiminta

Lyhytkurssitoiminta tukee lyhytkestoisin koulutuksin hoito- ja kasvatusalan ammattilaisten työtapojen kehittämistä. Sen tavoitteena on jakaa tietoa, osaamista ja virikkeitä luokanopettajille, vanhus- ja vammaistyön toimijoille sekä muille ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneet hyödyntämään musiikin erityispedagogiikan menetelmiä työssään.

Musiikin erityispedagogiikan syventymiskohde musiikkipedagogi (AMK) -koulutuksessa

Valinnainen musiikin erityispedagogiikan syventymiskohde (12 op + 28 op) opintosisältö laajentaa musiikkipedagogi (AMK) -tutkinnon tällä syventymiskohteella suorittaneiden osaamista erityisin ammatillisin ja työtehtävissä tarvittavin taidoin, jotka edistävät sekä sijoittumista työelämässä että siinä jaksamista.

Lue lisää...

Työskentelymenetelmien ja -välineiden kehittäminen

Yksilöllistetyn opetuksen ja erityismusiikkikasvatuksellisen ryhmätoiminnan työskentelymenetelmiä ja -välineitä kartoitetaan ja kehitetään yhteistyössä koulutettavien, erityisryhmien ja yksilöllistettyä opetusta hyödyntävien asiakasryhmien kanssa.

Havaittuihin erityisiin tarpeisiin kehitetään uusia toimintamenetelmiä ja välineitä. Prosessin aikana syntyy uusia innovaatioita, kuten oppimateriaalia ja menetelmäinnovaatioita, joita julkaistaan mm. tällä sivustolla.

Musiikin erityispedagogiikan virtuaalipalvelut

Hankkeen tuottamin virtuaalijulkaisuin ja raportein välitetään tällä sivustolla tietoa uusista musiikin erityispedagogiikan ja yksilöllistetyn musiikin opetuksen menetelmistä, toimintamuodoista, hyvistä käytännöistä ja materiaaleista, jotka soveltuvat käytettäviksi eri työympäristöissä.

Alan nykyisten ja tulevien toimijoiden ja työelämätahojen vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen lisääminen

Opiskelijoita on ohjattu koulutus-, harjoittelu- ja opinnäytetyöprosesseissa kontaktiin eri tahojen kanssa. Näin on laajennettu erityismusiikkikasvatuksen toiminta-aluetta ja vahvistettu heidän kilpailukykyään työmarkkinoilla. 

Hankkeessa on jo nyt lisätty musiikin läpäisevyyttä yhteiskunnan eri osa-alueilla. Taustalla on yhteistyön kautta syntynyt verkosto mm. musiikkioppilaitosten, päivähoidon, koulumaailman, vapaan sivistystyön, seurakuntien ja sosiaali- ja terveysalan eri yksiköiden kesken. 

Laajan yhteistyöverkoston avulla on jaettu MEOK-tietoutta sekä tietoa musiikin harrastuspalveluiden tuottajista. Näin ollen on kyetty vaikuttamaan erilaisten oppijoiden tasa-arvoisuuteen opetus- ja harrastustarjonnan sekä opetuksen laadun suhteen.

Valtakunnallinen musiikin erityispedagogiikan seminaari "Musiikki kuuluu kaikkialle" järjestetään Kuopiossa 12.4.2013.

Seminaarin ohjelma

Ilmoittautumisohje