Virhe
  • Table '.\hanke_meok\mim_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT count( * ) AS records, MAX( id ) AS max FROM mim_vvisitcounter

Ammattikorkeakoulussa

MEOK-hankkeessa korostuu koulutuksen kehittämisen näkökulma, sillä yksilöllistetystä opetuksesta kertyneet kokemukset ovat nostaneet esille uusia haasteita ammattikorkeakoulun musiikkipedagogikoulutuksessa. Koulutuksen on kyettävä nopeasti reagoimaan muuttuvan työelämän tarpeisiin. Tulevaisuuden musiikkipedagogeilta edellytetään laaja-alaista pedagogista osaamista ja taitoa kohdata erilaisia kohderyhmiä.

MEOK-hankkeen myötä tietoisuus yksilöllistetystä opetuksesta ja siinä hyödynnettävistä menetelmistä on lisääntynyt oppilaitoksen sisällä. Savonia-ammattikorkeakoulun musiikkipedagogikoulutukseen sisällytetyt syventävät ammattiopinnot ovat tuoneet tulevaisuuden nuorille ammattilaisille lisäkokemusta ja laaja-alaisempaa näkemystä erilaisten kohderyhmien ja oppijoiden kohtaamisesta. Tulevaisuuden pedagogisiin osaamisvaatimuksiin pyritään jatkossa vastaamaan mm. Pedagogiikan eri kontekstit -opintokokonaisuuden avulla.

Hankkeen aikana Musiikin ja tanssin yksikkö on niin ammattikorkeakoulun sisällä sen eri yksiköiden kuin yhteistyökumppaneidenkin kanssa kyennyt luomaan uusia kontakteja ja vahvistamaan jo aiemmin syntynyttä verkostoa. Siten opiskelijoiden mahdollisuudet sivuta musiikin erityispedagogiikkaa opinnäytteissä ja harjoittelussa ovat lisääntyneet, mikä puolestaan vie opetusmenetelmien kehittymistä edelleen eteenpäin. Koulutusta on kyetty kehittämään aidossa vuorovaikutuksessa työelämän kanssa sen tarpeita vastaavaksi eli Savonia-ammattikorkeakoulun OIS (Open Innovation Space) -pedagogiikka toteutuu erinomaisesti.
-Sari Mokkila-Karttunen ja Hanna Turunen

 

 

Musiikkipedagogin tutkintoon sisältyviä kasvatustieteellisiä perusopintoja toteutetaan yhteistyössä JAMK, ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa. Opintoihin liittyvät verkkojulkaisut osoitteessa: http://verkkolehdet.jamk.fi/openstage/