Virhe
  • Table '.\hanke_meok\mim_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT count( * ) AS records, MAX( id ) AS max FROM mim_vvisitcounter

Hoiva- ja kuntoutuspalveluissa

MEOK-hankkeessa musiikki halutaan nähdä kaikkien ihmisten hyvinvointia edistävänä tekijänä. Sosiaali- ja terveysalan toimintasektorille suunnatussa musiikkitoiminnassa olennaista on laajentunut tavoitteenasettelu: Musiikin hyödyntäminen tietoisesti myös muiden kuin musiikillisten tavoitteiden saavuttamiseksi on ollut avainasemassa. Musiikin erityispedagogiikan näkökulmasta tämä tarkoittaa mm. kasvatukseen ja oppimiseen sekä ihmisen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvien tavoitteiden tiedostamista ja analysoimista. Musiikin erityispedagogiikan taustalla on siis vahvasti ajatus musiikin ja musiikkipedagogiikan hyödyntämisestä kasvatuksen, oppimisen ja kuntoutuksen tukena.

Merkittäviä yhteistyötahoja MEOK-hankkeessa ovat olleet Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuron, Kuopion Ensikotiyhdistys ry sekä Kuopion kaupungin Valkeisen sairaala. Näin ollen hankkeessa on syntynyt uutta kokemusta konkreettisesta käytännön toiminnasta ja erilaisista yhteistyömuodoista hoiva- ja kuntoutuspalvelusektorin kanssa. Musiikkia on hyödynnetty eri tavoin avohoidossa, kuntoutuskeskuksessa ja -yhteisössä sekä sairaalaympäristössä. Musiikki on ollut niissä joko osana kuntoutusta tai vapaa-ajan virkistystoimintaa. Tämänkaltainen musiikin käyttö on valtakunnallisesti kasvavan mielenkiinnon kohteena, ja termistö on vaihtelevaa mm. hoivamusiikki, musiikin soveltava käyttö, yhteisömusiikki.
-Annukka Knuuttila ja Hanna Turunen