Virhe
  • Table '.\hanke_meok\mim_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT count( * ) AS records, MAX( id ) AS max FROM mim_vvisitcounter

Osaajat ja koulutus

Kouluttajat

MEOK-hankkeessa kouluttajina on toiminut sekä Kuopion Musiikkikeskuksella toimivien oppilaitosten omia opettajia että laajasti ulkopuolisia asiantuntijoita, jotka edustavat monipuolisesti yhteiskunnan eri alueita aina käytännön työstä tutkimukseen. Koulutuksessa on painotettu työelämälähtöisyyttä ja käyty vahvaa vuoropuhelua kouluttajien kanssa musiikin erityispedagogiikan ja musiikin hyödyntämisen mahdollisuuksista kunkin koulutettavan työalalla. Myös täydennyskoulutusopiskelijoiden laajaa tietotaitoa on jaettu niin ryhmän ryhmän sisäisessä kuin nuorten musiikkipedagogien ammattiin johtavassa koulutuksessakin.

Kokonaisvastuu hankkeen koulutuksen toteutuksesta ja suunnittelusta oli hankehenkilöstöllä: Päivi-Liisa Hannikainen, Annukka Knuuttila, Paula Kosunen, Sari Mokkila-Karttunen ja Hanna Turunen. 

Kouluttajaluettelo avautuu allaolevasta linkistä:

Lue lisää...

Täydennyskoulutus/opiskelijat

Musiikin erityispedagogiikan ammatilliseen täydennyskoulutukseen (40 op) valittiin hakemusten ja haastattelujen perusteella 20 ammatillisen tutkinnon suorittanutta osallistujaa. Mukana oli niin musiikkikoulutuksen, perus- ja erityisopetuksen kuin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisiakin, jotka kaikki omasivat pitkän ammattiuran ja vahvan ammatti-identiteetin. Musiikillisten taitojen osalta osa oli ammattilaisia, osa harrastajia. Heitä yhdisti vahva usko musiikkiin ja sen hyödyntämismahdollisuuksiin työelämän eri sektoreilla. Koulutus oli käytännönläheinen; eri alojen kouluttajia ja tutustumiskohteita oli runsaasti.

Syventymiskohde/opiskelijat

Savonia-ammattikorkeakoulun Musiikin ja tanssin yksikön Musiikkipedagogi (AMK) -tutkintoon johtavaan koulutukseen sisällytettiin MEOK-hankkeen myötä valinnaiseksi syventymiskohteeksi erityismusiikkikasvatukseen painottuva opintokokonaisuus (12 op). Sen kohderyhmänä olivat Savonia-ammattikorkeakoulun Musiikki ja tanssi -yksikön 2.- 4. vuosikurssin musiikkipedagogi-opiskelijat. He ilmoittautuivat syventymiskohteen opintoihin oman HOPS:nsa mukaisesti. Lisäksi opiskelijoiden on mahdollista syventää musiikin erityispedagogiikan osaamistaan myös harjoittelussa ja opinnäytetyöskentelyssä (28 op).

Hankehenkilöstö

MEOK-hankkeen hallinnoija ja päävastuullinen toteuttaja on Savonia-ammattikorkeakoulun Musiikin ja tanssin yksikkö. Kuopion konservatorio on mukana yhteistyössä yksilöllistetyn opetuksen ja musiikin erityispedagogiikan valtakunnallisena uranuurtajana. Sibelius-Akatemian Kuopion toimipisteen vastuualueena on kirkkomusiikin toimintakenttä. Yhteistyökumppaneiden henkilöstön osaamista ja asiantuntijuutta hyödynnetään hankkeen kaikissa sisällöissä.

Hankehenkilöstöön kuuluvat projektipäällikkö, projektikoordinaattori, vastuukouluttaja ja projektityöntekijä.

Yhteystiedot