Virhe
  • Table '.\hanke_meok\mim_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT count( * ) AS records, MAX( id ) AS max FROM mim_vvisitcounter

Varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatus on tärkeä musiikillisen toiminnan kohdentamissektori MEOK-hankkeessa. Yhteistyötä varhaiskasvatuksen suuntaan on toteutettu mm. lyhytkurssitoiminnan myötä, kuntoutuspalveluissa äiti-lapsi-piirien toimintana sekä Kuopion ja Siilinjärven päivähoito- ja esiopetusyksiköiden kanssa. Huomattavaa on ollut kuntayhteistyö Siilinjärven kanssa: MEOK-koulutukset kohdennettiin kunnan päivähoitohenkilöstölle.

Musiikki on lapsille luontainen tapa itseilmaisuun ja musiikilla on tärkeä rooli lasten maailmassa. Leikkiperinne pitää sisällään loruja, hokemia ja rallatuksia, ja monissa erilaisissa kasvatustilanteissa musiikki sopiikin mainiosti lisämausteeksi ja helpottamaan pulmatilanteita.

Täydennyskoulutuksen harjoittelujaksoilta kertyneet kokemukset osoittivat, että musiikin lisääminen osana yleistä toimintaa sekä kohdennettuina toimintatuokioina päiväkodeissa ja esiopetusryhmissä edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten oppimista ja kuntoutumista. Lisäksi havaittiin, että opettajien ja ohjaajien vähäisenkin musiikillisen osaamisen käyttöönotto kannattaa ja koituu lapsille hyödyksi.

Lyhytkurssitoiminnan aikana korostui alan henkilöstön oman, vaikka pienenkin, musiikillisen osaamisen hyödyntämisen merkitys. Varhaiskasvatuksessa yleensä ottaen musiikin käytön lisääminen on avainasemassa. On tärkeää, että koko henkilöstö voi hyödyntää musiikillista osaamistaan, joka taasen edistää lasten hyvinvointia, kasvua ja kehitystä.
-Annukka Knuuttila ja Hanna Turunen