Virhe
  • Table '.\hanke_meok\mim_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT count( * ) AS records, MAX( id ) AS max FROM mim_vvisitcounter

Musiikin erityispedagogiikan osaamiskeskittymä (MEOK) 2010-2013 -hanke

Musiikin erityispedagogiikan osaamiskeskittymä (MEOK) on ESR-rahoitteinen musiikin erityispedagogiikan osaamisen, menetelmien ja koulutuksen kehittämishanke. MEOK-hankkeen toteuttaa vuosien 2010-2013 aikana Savonia-ammattikorkeakoulun Musiikin ja tanssin yksikkö yhteistyössä Kuopion konservatorion ja Sibelius-Akatemian Kuopion toimipisteen kanssa.

Musiikin erityispedagogiikan osaamiskeskittymä (MEOK) -hankkeen pyrkimyksenä on vastata niihin erityisiin tarpeisiin, joita erilaisten oppijoiden ja muiden erityisryhmiin lukeutuvien henkilöiden osallistuminen musiikkitoimintaan edellyttää. Hankkeen sisällössä korostuvat musiikin yksilöllistetyn opetuksen ja erityismusiikkikasvatuksen periaatteet ja käytännöt.

MEOK-hankkeen ensisijaisena tavoitteena on tuottaa musiikin erityispedagogiikkaan painottuvia toimintatapoja ja välineitä sekä lisätä niiden käyttöä mm. musiikkioppilaitoksissa, kouluissa, seurakuntien musiikkikasvatustyössä ja erilaisissa terveys- ja hoitoalan ympäristöissä. Hankkeen avulla pyritään lisäämään musiikin erityispedagogiikkaan liittyvää yhteistyötä ja tiedotusta sekä kehittämään erityisten oppijoiden ja erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden palveluita ja edistämään heidän osallistumismahdollisuuksiaan sekä tasavertaista kohteluaan eri oppilaitoskulttuureissa ja muissa organisaatioissa.

Projektin tuloksena syntyy musiikin erityispedagogisista lähtökohdista käsin tutkittua ja kehitettyä osaamista: välineitä, toimintatapoja ja ohjeistusta sekä oppimateriaalia eri kohderyhmien tarpeisiin. Palvelut ovat tällä sivustolla toimijoiden, asiakkaiden ja työympäristöjen hyödynnettävissä.

 

Tiedote MEOK-hankkeen päättymisestä:

Tästä tiedotteeseen Luovasuomi.fi -sivustolla